Praktik Dobřichovice
HLAVNÍ NABÍDKA .

INFORMACE


Co dělat, když se chcete zaregistrovat?

1. Objednat se na konkrétní termín na telefonu: 257 712 007, registrační prohlídku nelze udělat mimo objednání !!!

2. Je-li to možné, zajistit si výpis ze zdravotní dokumentace od svého dosavadního praktického lékaře. Pokud z nějakého důvodu nemůžete zajistit výpis, zjistěte si alespoň datum posledního očkování proti tetanu, a ev. dalších očkování.

3. S sebou přineste: seznam léků, které užíváte, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, očkovací průkaz (máte-li), výpis z dokumentace, vyplněný a podepsaný dotazník (vyplníte v čekárně nebo si stáhněte zde) , ostatní zdravotnickou dokumentaci (např. zprávy od specialistů, propouštěcí zprávy z nemocnice atd.).


Ordinační hodiny:

dopolední denně: pondělí až pátek


odpolední: úterý, středa, čtvrtek


Na vyšetření se objednáte na tel. čísle: 257 712 007


REGISTRACE

Pokud se u nás chcete zaregistrovat, zavolejte na telefonní číslo 257 712 007 nebo vyplňte tento formulář a my vás budeme sami kontaktovat ohledně termínu vstupní prohlídky.

Musíte vyplnit všechna pole!!!

Naše ordinace nabízí pacientovi možnost se k vyšetření předem objednat tak, aby odpadlo dlouhé čekání.Objednaní pacienti mají přednost.
V případě závažnějšího akutního stavu je pacient ošetřen přednostně i bez předchozího objednání.

V případě akutního onemocnění, které je třeba řešit týž den, je možné přijít hned ráno, v době akutních případů. Nebo je možné objednat se u sestry na odpolední termín. Pokud zdravotní problém trvá déle, týdny, či měsíce, je naopak vhodné objednat se a říct tuto skutečnost sestře, vyhledá vhodný termín s dostatkem času na komplexnější vyšetření.Recepty
Podle současných zákonů lze pacientovi předepsat dlouhodobé léky pouze na 3 měsíce. V případě, že pacient pouze potřebuje předepsat dlouhodobě užívané léky a nepotřebuje vyšetření u lékaře, podá požadavek na předpis léků sestře (osobně nebo telefonicky). Recept bude připraven do druhého dne. V případě ztráty léků může lékař vystavit nový předpis, ale pacient musí počítat s tím, že lék není hrazen ze zdravotního pojištění a musí si jej zaplatit sám.

Ordinuje-li jiný lékař - specialista pacientovi léky, musí mu též vystavit recepty!!!


Telefonické konzultace
Prosíme pacienty, aby v případě telefonických dotazů směrovaných na lékaře (výsledky, zdravotní stav, užívání léků, atd.), volali v době 12:30 - 13:00. Dotazy v ordinační době ruší a zdržují provoz.


Návštěvy v domácnosti
Návštěva lékaře v domácnosti je určena především nepohyblivým, ležícím pacientům. O návštěvu v domácnosti je možno požádat telefonicky (volat prosíme v době telefonických konzultací). Lékař podle stavu pacienta a provozně-časových možností rozhodne, kdy tato návštěva bude uskutečněna. Návštěvní služba není náhradou za rychlou záchrannou službu! (např. u akutně vzniklé bolesti na hrudi, či akutní závažné dušnosti je nutné ihned volat záchrannou službu tel: 155)


Převozy pacientů sanitními vozy
Podle platné metodiky zdravotních pojišťoven je převoz sanitou hrazen pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které může danou péči poskytnout a pokud stav pacienta nedovoluje dopravu běžným způsobem (např. nepohyblivý pacient). Jinak pacient musí náklady na převoz uhradit sám, nebo doplatit rozdíl mezi nejbližším pracovištěm a pracovištěm, na které je převezen.

Poukaz na převoz sanitou vystavuje lékař, který pacienta posílá na dané vyšetření (např. indikuje-li neurolog CT vyšetření a vyžaduje-li stav pacienta převoz sanitou, je neurolog též povinen vystavit poukaz na sanitu).


Zapůjčování zdravotnické dokumentace
Podle současných zákonů nelze pacientovi zapůjčovat jeho zdravotní kartu pro potřeby jiných vyšetření. Pacient má právo nahlížet do své dokumentace za přítomnosti zdravotnického pracovníka, může požádat o vyhotovení kopií z dokumentace nebo výpisu z dokumentace (obojí je zpoplatněná služba dle ceníku).


Vyšetření nehrazená ze zdravotního pojištění
Ze zdravotního pojištění nejsou hrazena následující: různá zdravotní potvrzení ( průkazy- např. zbrojní, řidičský, svářečský, zdravotní, potvrzení o zdravotním stavu pro rekondiční pobyty), vyšetření pro komerční pojišťovny (úraz, bolestné, životní pojištění apod.), pro sociální služby (umístění do domova důchodců, apod.), vyšetření pro zaměstnavatele (vstupní vyšetření do zaměstnání, výpis ze zdravotní dokumentace apod.), vyšetření vyžádaná pacientem ( např. vyš. krevní skupiny, jiná vyšetření). Za tyto úkony platí pacient sám. Pro tyto účely je k dispozici ceník, do kterého může pacient nahlédnout v ordinaci nebo se telefonicky zeptat na cenu.AKTUALITY

OMEZENÍ PROVOZU

POZNÁMKA:
V případě, že potřebujete v době naší nepřítomnosti vystavit doklad o pracovní neschopnosti, stačí dorazit do naší ordinace po dovolené a vystavíme zpětně.

V případě nutnosti rychlého předoperačního vyšetření se, prosím, obraťe na jakoukoli ordinaci interní medicíny.

O prázdninách:

16. července ordinace v provozu pouze dopoledne

22.-26.července ordinace v provozu pouze dopoledne


5. - 16. srpna ordinace zavřena
zastupuje dr.Bureš,
1. patro,
Kostelní 166,
Beroun
pouze pondělí až čvrtek 8-12 hodin

Děkujeme za pochopeníCopyright (c) Laureus s.r.o. - všechna práva vyhrazena.